Rijinstructeurs buiten bij eindgesprek rijexamen

Rijinstructeurs buiten bij eindgesprek rijexamen

Na overleg met de rijschoolbranche heeft het CBR besloten dat rijinstructeurs vanaf maandag 14 september 2020 weer aanwezig mogen zijn bij het eindgesprek van praktijkexamens en toetsen.

Daarom wordt dit gesprek vanaf die dag buiten gehouden bij het examenvoertuig. Dan kan iedereen gemakkelijk anderhalve meter afstand houden van elkaar, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Bij slecht weer kunnen de examinatoren per examenplaats en per examen besluiten om het eindgesprek gewoon binnen te houden. In dat geval kunnen de rijinstructeurs er niet bij zijn, omdat binnen maar een beperkt aantal mensen is toegestaan. Ze kunnen het eindgesprek dan volgen via de mobiele telefoon van hun kandidaat. Bij een klein aantal examens mag een instructeur wel bij een eindgesprek binnen zijn. Daarbij gaat het om faalangstexamens, nader onderzoeken rijvaardigheid, aangepaste examens (AA), rijvaardigheidsonderzoeken, rijtesten en praktijkexamens voor het beroepsvervoer.

Verder wordt het begingesprek per 14 september 2020 weer binnen gehouden bij faalangstexamens, nader onderzoeken rijvaardigheid en aangepaste examens (AA). De rijinstructeurs mogen daar dan niet bij zijn. In alle overige gevallen is het begingesprek buiten bij het examenvoertuig. Daar wachten de kandidaat en de rijinstructeur op de examinator.

Meer versoepelingen in de coronaregels verwacht het CBR voorlopig niet door het hoge aantal coronabesmettingen. De risico’s voor de gezondheid willen we zoveel mogelijk uitsluiten voor medewerkers, klanten en opleiders. Dit betekent onder meer dat rijinstructeurs nog niet mogen meerijden. Dat laatste is wél toegestaan voor rijinstructeurs in opleiding voor hun WRM-stage en bij examinatoren in opleiding. Daarnaast mag een derde persoon in de auto zitten bij examens voor directiechauffeur en RIS-begeleidingen voor rijinstructeurs.

Mondkapje

Het CBR volgt de richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio’s. Hierbij is het mogelijk dat maatregelen tegen corona regionaal worden aangescherpt. In dat geval kan het worden verplicht om een mondkapje te dragen in bepaalde CBR-gebouwen. Zie verder de veiligheid bij examencentra CBR, de meest gestelde vragen coronavirus en coronamaatregelen opleiders.